LPG je ekologické palivo šetrné k životnímu prostředí. Je to dánozejména díky minimálnímu obsahu síry a příznivým poměrem atomů uhlíku a vodíku.

 
 
 
 
  • Instalace LPG splňuje emisní normy spalin EURO 4 a EURO 5.

      V porovnání s ostatními palivy LPG výrazně snižuje emise CO2 a skleníkových plynů.

  • Z ekologického pohledu je LPG mnohem ekologičtějším motorovým palivem než benzín nebo nafta.